Vantuzlar | Demir-el Mühendislik | www.demirelmuhendis.com

Vantuzlar

Demirel

Vantuzlar

Gövde Malzemesi :
GG 25 Döküm
 
Basınç Sınıfı : PN 16 -  PN10
Bağlantı :
DIN 2533 - DIN 2532
DD 50 - DN 200
 

Tek Küreli Vantuzlar

Çift Küreli Vantuzlar